Rapporter om risikovurdering

Der har været en masse miljøspekulationer, der i sidste ende rapporterede om sundheds- og miljømæssige problemer omkring syntetiske græsoverflader. Som et resultat af denne spekulation er der rejst spørgsmål om, hvorvidt kemikalier i græsfibre og genanvendt SBR-gummi kan give afkald på toksiner, der er skadelige for menneskers sundhed. Spørgsmålet er ikke nyt og er blevet undersøgt og debatteret i over et årti. Alle undersøgelserne har hidtil konkluderet, at der IKKE er tegn på forhøjet sundhed eller miljømæssig risiko ved indtagelse, vejrtrækning eller hudkontakt med syntetiske græsfibre eller fyld. På siden har vi samlet forskellige internationale rapporter, som du er meget velkommen til at læse.

 • Vurderer om tilstedeværelsen af visse stoffer i genanvendt gummi granulat, der anvendes som fyldstof i syntetisk græs, kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. - Læs mere her
   
 • ANNEX XV REPORT – RUBBER GRANULES EVALUATION 28.02.2017 - Læs mere her
   
 • Vurdering af indånding og eksponering af kontakt med kunstgræsbaner fyldt med gummigranulat opnået ved nyttiggørelse af udtjente dæk (ELT). - Læs mere her
   
 • Menneskers sundhed og sikkerheden ved eksponering for genanvendte dæk. - Læs mere her
   

Artikler

medlem af Genvindingsindustrien

Vi er medlem af Genvindingsindustrien

Genvindingsindustrien er en brancheforening for genvindingsvirksomheder med sekretariat hos Dansk Erhverv.

Vores medlemmer genvinder eller genanvender affaldsressourcer i form af sekundære råstoffer og restprodukter såsom jern og metaller, pap, papir, elektronikskrot og dæk og modtager og nyttiggør derfor materialer fra eksempelvis maskine- og bilindustrien (bilskrot), elektronikindustrien (el-skrot), energi og byggebranchen (byggeaffald) samt kommunerne.