Hvad kan man bruge gummigranulat til?

Gummigranulatet kan bruges til et utal af formål, og der er ingen tvivl om, at granulatet vil blive mere efterspurgt i fremtiden.

Vi genbruger gamle dæk til gavn for miljøet!

Er indsamlerne godkendt efter reglerne og overholder dækkene de minimumskrav, der stilles til genanvendelse
af dæk, så tager IMDEX A/S sig gerne af dem. Kravene går bl.a. på dækkenes alder, og om de er rene.

  • Imdex A/S arbejder med et produktionsanlæg med stor gennemstrømning af dæk. Dette sikrer meget ensartede produkter af høj kvalitet. Med Imdex High Quality Infill modtager kunden samme høje niveau levering efter levering. Genanvendt gummipulver og -granulat fra Imdex A/S er fri for forurenende stoffer og indeholder kun en ubetydelig mængde af støv.

  • Mange producenter af genbrugsgummi blander alle mulige former for gummiaffald, hvilket giver et genbrugsprodukt, der ikke er rent, og hvor hverken produktet som helhed eller de enkelte partikler er ensartede. Genbrugsgummi fra Imdex A/S er fremstilles udelukkende af udtjente dæk – og underkastes en streng og grundig kvalitetskontrol.

  • Outputtet fra Imdex A/S består ca. af: 14% tekstilfibre, 67% gummigranulat og 18% stål. Stålet fra de nedslidte dæk er meget efterspurgt, men det kræver, at det er renset helt fri fra gummirester. Imdex A/S er en af de få virksomheder der i dag har maskiner til at rense stålet 100%, og er således et meget efterspurgt produkt, bl.a. for bilindustrien samt støberier.