Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er en bæredygtig økonomisk model, der sikrer, at vi kan fortsætte med at tænke nyt og stort, uden det går ud over os selv og planeten. Ved at udnytte vores innovationsevne og kreativitet til at re-designe produkter og materialer og udvikle nye forretningsmodeller, kan vi skabe en positiv, bæredygtig og samtidig profitabel økonomi.

Cirkulær økonomi er for alvor kommet på dagsordenen i bl.a. EU, og mange virksomheder i den vestlige verden er begyndt at udvikle forretningsmodeller, der passer ind i teorien om cirkulær økonomi.

Fire forskellige måder at recirkulere på

Overordnet set opererer cirkulær økonomi med fire principper, hvorpå man kan skabe værdi ved at forlænge levetiden for et produkt eller et materiale.

Den nære cirkel: Jo mindre, der er brug for at ændre og forarbejde et produkt for at genanvende det, jo færre ressourcer (f.eks. energi, vand og arbejdskraft) skal der bruges til det.

Langvarig cirkulation: Det er en fordel, hvis et produkt kan cirkulere længe, f.eks. fordi det i sig selv er langtidsholdbart, eller fordi holdbarheden kan forlænges ved hjælp af vedligeholdelse og udskiftning af reservedele – eller ved at blive reproduceret i samme produktlinje.

Gentagen genanvendelse: Et materiale kan forlænge levetiden ved at blive genanvendt til nye produkter flere gange.

Rene cirkler: Hvis man bevarer renheden og kvaliteten af et råstof (f.eks. metal), vil det kunne indgå i flere forskellige sammenhænge, end hvis det er forarbejdet, overfladebehandlet eller lignende. Rene råstoffer har ofte højere (og stigende) værdi.

Genbrugsprocessen

IMDEX A/S i Farsø er en af de få danske virksomheder, der genvinder brugte dæk fra personbiler, lastbiler, traktorer og entreprenørmaskiner.

Der kommer to vigtige fraktioner ud. Gummigranulat i forskellige sorteringer udgør cirka 67 procent, mens stålet udgør 18 procent. Desuden får vi 14 procent fiber, som stammer fra tekstillagene i personbildæk, men det kan være vanskeligt at finde anvendelse for netop fiberen.

Derfor bliver fiberfraktionen fortrinsvis brugt til opvarmning af de store rotorovne, der bruges i cementfremstillingen.