Pas på børnene!

 

 

Et faldunderlag fremstillet af gummigranulat er sundere for børnene end underlag af sand, grus eller træflis.

Et gummiunderlag er langt nemmere at holde rent, og man kan således undgå problemer med eksempelvis skjulte efterladenskaber som kanyler, glasskår og ekskrementer fra hunde og katte.

lege